Viešnagė Šateikiuose

Ilgametis Kretingos socialinių paslaugų centro rėmėjas Amerikoje gyvenantis lietuvis ponas E. Raskauskas įstaigos administraciją rugsėjo 22 ir 23 dienomis pakvietė dalyvauti Plungės rajone Šateikiuose jo iniciatyva ir lėšomis įkurto Šateikių vaikų dienos centro atidaryme. Rėmėjo sūnus Ernestas Raskauskas taip pat gyvenantis Jungtinėse Amerikos valstijose pabuvojo ir Kretingos socialinių paslaugų centre. Jis domėjosi įstaigos teikiamos paslaugomis, čia globojamų (rūpinamų) vaikų gyvenimo sąlygomis, materialiniu aprūpinimu.