Maisto produktų pirkimai

2016-11-21Kretingos socialinių paslaugų centro Klaipėdos g. 133C, Kretinga

,,Maisto produktų pirkimai“

Pasiūlymų pateikimo terminas:

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 2 d. 10.00 val. , pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens, pristatyti adresu: Kretingos socialinių paslaugų centras, Klaipėdos g. 133C, Kretinga LT-97155.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami:

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami perkančiojoje organizacijoje, Kretingos socialinių paslaugų centre, Klaipėdos g. 133C, Kretinga, įstaigos salėje - 2016 m. gruodžio 2 d. 10.00 val.