Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 m. II ketvirtis

Ataskaita

2018 m. I ketvirtis

Ataskaita

2017 m. IV ketvirtis (metinė)

Ataskaita

2017 m. III ketvirtis

Ataskaita

2017 m. II ketvirtis

Ataskaita

2017 m. I ketvirtis

Ataskaita

2016 m. IV ketvirtis (metinė)

Ataskaita

2016 m. III ketvirtis

Ataskaita

2016 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskata
Aiškinamasis raštas

2015 m. metinės ataskaitos

Informacija atnaujinta 2018-08-03.