Prasmingų penkių penkmečių jubiliejus

Kretingos socialinių paslaugų centras 2015 m. kovo 7 dieną atšventė 25 –ąjį jubiliejų.

„Gimtadienio sulaukusiems

Į kalnus dvidešimt penkis įkopusiems,

Gyvenimą pažinusiems,

Mylėti nenustojusiems,

Už ateitį kovojantiems,

Sunkumų daug įveikusiems,

Jaunystę tebeskleidžiantiems

Jums vienas didelis VALIO" - šiais žodžiais pradėjo jubiliejinio gimtadienio šventę renginio vedėjos Virginija Narbutienė ir Nijolė Jonutienė.

Centro vadovė Beruta Dirvonskienė pasveikino gausiai susirinkusius svečius ir darbuotojus. Ji pasidžiaugė, kad įstaiga, gimusi ir augusi išvien su Nepriklausoma Lietuva, šiandien turi gausų būrį partnerių, draugų, o tai reiškia, kad Centras tikrai reikalingas, ir atlikti darbai nenueina perniek.

„Esu pirmoji ir ilgiausiai šioje įstaigoje dirbanti darbuotoja. Pradėjau dirbti, kai administracinis pastatas dar buvo be stogo. Su maža grupele naujai priimtų darbuotojų teko šveisti langus, valyti dažais nutaškytas sienas, dirbti neskaičiuojant valandų, kad spėtume pasirengti įstaigos atidarymo šventei. Kretingoje nėra kitos įstaigos, kuri per 25 – erius metus būtų išgyvenusi tiek daug pokyčių - 5 reorganizacijas. 1990 – ųjų kovo 7 –ąją atidarytas vaikų lopšelis - darželis „Nykštukas", praėjus vos dviem metams, 1992 tapo darželiu – pradine mokykla. 1994 metais įstaiga reorganizuota į vaikų globos namus – pradinę mokyklą, 2002 m. – į vaikų globos namus. Nuo 2003 m. balandžio 1 d. įstaiga reorganizuota į Kretingos socialinių paslaugų centrą. Atsižvelgiant į to sudėtingo laikmečio diktuojamas sąlygas, buvome priversti ieškoti būdų, kaip išlikti, ir būti naudingais Kretingos gyventojams", - centro direktorė dalijosi prisiminimais apie įstaigos praeitį.

Vadovė mano, kad dabar pagrindinis įstaigos uždavinys – išlaikyti turimas paslaugas, kurti naujas ir dar labiau gerinti darbo kokybę. Kadangi veiklos tikrai netrūksta visam 88 darbuotojų kolektyvui, ji tikisi, kad nepritruks ir finansavimo, todėl į ateitį žvelgia optimistiškai.

Šventės akcentais tapo vedančiųjų eilėraščių posmais apipintų ir po uždegamą žvakę simbolizuojančių penkių šiuo metu įstaigoje veikiančių tarnybų Administracijos, Ūkio, Pagalbos šeimai, Vaikų globos (rūpybos) ir Dienos veiklos tarnybų pristatymai. Darbuotojai, vaikai ir senjorai - Dienos veiklos lankytojai, supažindino svečius su tarnybų vykdoma veikla, pasidalijo mintimis apie kasdienius džiaugsmus ir rūpesčius. Iškilmingumo ir giedros nuotaikos į šventinę popietę įnešė populiariosios muzikos grupės „Verona" atliekami jubiliejui pritaikyti muzikiniai kūriniai.

Rajono Savivaldybės mero padėkos už ilgametį, kūrybingą ir sąžiningą darbą buvo skirtos direktorei Berutai Dirvonskienei, direktorės pavaduotojoms Virginijai Narbutienei ir Sigutei Žižniauskienei, socialinei darbuotojai Vidai Martinkienei, sandėlininkei – skalbėjai Virginijai Paulikienei, socialinio darbuotojo padėjėjoms Aldonai Druseikienei ir Ksaverai Veisienei. Įstaigos vadovė Beruta Dirvonskienė išsakė šiltus padėkos žodžius ir įteikė padėkos raštus darbščiausiems, profesionaliausiai ir kruopščiausiai atliekantiems savo pareigas darbuotojams: socialinėms darbuotojas Daivai Navirauskienei, Inesai Kriukienei ir Palionei Pazdrazdienei, slaugytojai Gintarei Poškienei, socialinio darbuotojo padėjėjoms Julijai Vičienei, Vilmai Jonušienei ir Vidonei Žiaušienei, vairuotojui Remigijui Drakšui, valytojai Daliai Bertašienei.

Centro kolektyvą su gimtadieniu sveikino ir džiaugėsi jo besiplečiančia veikla, išgražėjusia aplinka bei ilgamečiu tarpusavio bendradarbiavimu gausus būrys svečių: Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovai, Socialinių reikalų ir sveikatos bei Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kretingos rajono policijos komisariatas, Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla, Kretingos lopšelis – darželis „Voveraitė", Dienos veiklos centras, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Telšių ir Gargždų socialinių paslaugų centrai, Padvarių socialinės globos namai, UAB „Ringesta", UAB saugos tarnyba „Argus". Nuoširdžius sveikinimus perdavė LR Seimo narė Jolita Vaickienė bei visos Kretingos rajono seniūnijos. Ypač maloniai visus nuteikė šilti sveikinimai vaikų, užaugusių mūsų globos namuose. Prasmingus linkėjimus nešantiems pagalbą ir viltį išsakė ir visus susirinkusiuosius palaimino klebonas Antanas Blužas.