Paslaugų sąrašas ir kainos


Viešųjų paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas


Eil. Nr.

Kodas

SPIS-e

Paslaugos pavadinimas

 

Bendrosios socialinės paslaugos

 

1.

201

Informavimas

2.

202

Konsultavimas

3.

203

Tarpininkavimas ir atstovavimas

4.

204

Maitinimo organizavimas

5.

206

Transporto organizavimas

6.

207

Sociokultūrinės paslaugos

7.

208

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

8.

200

Kitos bendrosios paslaugos socialinės paslaugos

 

Specialiosios socialinės paslaugos

 

9.

310

Pagalba į namus

10.

320

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

11.

222

Laikinas apnakvindinimas

12.

350

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

13.

414

415

Dienos socialinė globa

14.

422

423

Trumpalaikė socialinė globa

15.

432

Ilgalaikė socialinė globa

16.

370

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose

17.

380

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikimo trukmė (dažnumas)

Paslaugos kaina (Eur)

Bendrosios socialinės paslaugos

1.

Transporto organizavimas

Pagal poreikį

Pagal  Tarybos 2010-08-26 sprendimu Nr. T2-330 patvirtintą Transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą

2.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos:

 

 

2.1. Maudymosi paslaugos

Pagal poreikį

1 kartas – 1,45

2.2. Skalbimo paslaugos

Pagal poreikį

1 skalbimas 5 kg skalbinių – 2,32

Specialiosios socialinės paslaugos

(socialinės priežiūros paslaugos)

3.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas:

 

 

3.1. Socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos šeimų vaikams ir kt. Dienos veiklos tarnyboje

Pagal poreikį

Per mėnesį – 199,28

4.

Laikinas apnakvindinimas

3 paros

1 para – 7,14

5.

Socialinė priežiūra (pagalba į namus)

Iki 10 val. per savaitę

1 val. – 3,04

6.

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose

Iki 6 mėn.

Per mėnesį 217,70

7.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams

Pagal poreikį

Per mėnesį 159,29

Specialiosios socialinės paslaugos

(socialinės globos paslaugos)

8.

Dienos socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia asmens namuose

Nuo 2 iki 8 val. per dieną iki 5 kartų per savaitę

1 val. – 3,07

9.

Dienos socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia Kretingos socialinių paslaugų centre,

iš jų maitinimas

Nuo 5 val. iki 8 val. per dieną, 5 dienas per savaitę

2 kartus per dieną

Per mėnesį 376,02

 

 

1 diena – 2,03

10.

Trumpalaikė socialinė globa vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos

Iki 12 mėn.

Per mėnesį 602,53

11.

Ilgalaikė socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

Iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa

Per mėnesį 602,53