Informacija asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose arba Kretingos socialinių paslaugų centre

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • senyvo amžiaus asmenims;
 • suaugusiems asmenims su negalia;
 • kitiems asmenims, kuriems pagal jų poreikių įvertinimą reikalingos dienos socialinės globos paslaugos.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą – paraišką paslaugoms gauti;
 • asmens tapatybės dokumentą;
 • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 • darbingumo lygio pažymą;
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;
 • specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą;
 • pažymą apie 3 paskutinių mėnesių pajamas paslaugas gaunančio asmens bei jo sutuoktinio (jeigu yra). Asmuo, kuris sutinka mokėti visą paslaugos kainą, pažymų pateikti nereikia;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą arba pase esančio spaudo, liudijančio apie asmens gyvenamą vietą, kopiją.

Kitos dienos socialinės globos paslaugų teikimo sąlygos:

Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose:

 • asmuo, kurio pajamos mažesnės už  2 VRP moka 10 proc. paslaugos kainos;
 • asmuo, kurio pajamos nuo 2 iki 3 VRP - 20 proc. paslaugos kainos;
 • asmuo, kurio pajamos nuo 3 iki 4 VRP - 30 proc. paslaugos kainos;
 • asmuo, kurio pajamos nuo 4 iki 5 VRP - 40 proc. paslaugos kainos;
 • asmuo kurio pajamos daugiau kaip 5 VRP - 20 proc. asmens pajamų, neviršijant paslqaugos kainos;
 • paslaugos apmokėjimas skaičiuojamas atsižvelgiant į per mėnesį suteiktų paslaugų valandų skaičių;
 • sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose teikimo asmeniui priima Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrimo komisija;
 • nesant galimybei teikti paslaugas, asmuo įrašomas į eilę paslaugoms gauti.
Mokėjimo dydis už dienos socialinės globos paslaugas SPC Dienos veiklos tarnyboje:
 • vienam gyvenančiam asmeniui už vieną kalendorinį mėnesį - 20 procentų asmens pajamų;
 • asmeniui, gyvenančiam šeimoje (kai vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP), už vieną kalendorinį mėnesį - 20 procentų asmens pajamų;
 • asmeniui, gyvenančiam šeimoje (kai vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra nuo 3 iki 4 VRP), už vieną kalendorinį mėnesį - 30 procentų asmens pajamų;
 • asmeniui, gyvenančiam šeimoje (kai vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra nuo 4 iki 5 VRP), už vieną kalendorinį mėnesį - 40 procentų asmens pajamų;
 • asmeniui, gyvenančiam šeimoje (kai vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra daugiau kaip 5 VRP), už vieną kalendorinį mėnesį - 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija 3 VRP, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrimo komisija turi teisę atleisti asmenį nuo mokėjimo už dienos socialinę globą.

Kur kreiptis?

 • Kretingos rajono gyventojai kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją.
 • Kretingos miesto gyventojai kreipiasi į:
Socialinės paramos skyrių, J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga tel. 8 445 53 068.
Asmenys priimami:
I - IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V - nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 iki 12.45 val.

arba į
Kretingos socialinių paslaugų centrą, Klaipėdos g. 133C, Kretinga, tel. 8 445 78 989.
Asmenys priimami:
I-IV- nuo 8.30 iki 17.00 val., V-nuo 7.45 iki 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.00 iki 12.30 val.