Malonūs sugrįžimai

Pavasaris budina ne tik gamtą, bet ir žmogų. Atbunda noras keliauti, susitikti, prisiminti, pasidalinti. Senos, nerašytos, bet visiems gerai žinomos tradicijos vedami, kiekvienų metų pirmą kovo penktadienį į Kretingos socialinių paslaugų centrą, dar anksčiau besivadinančius vaikų globos namus, susirenka užaugę ir savarankiškam gyvenimui sparnus išskleidę vaikai. Tai jaudinantys ir džiugesį keliantys susitikimai. Šiemet į buvusius namus sugūžėjo nemažas būrys suaugusių vaikų, vedinų jau savąsias atžalas. Netilo pašnekesiai apie dabartinius šeimyninius gyvenimus, užsiėmimus, vaikų auginimo džiaugsmus ir rūpesčius, ateities planus. Vaikai, kad ir suaugę lieka mieli mūsų vaikai, todėl visiems buvo smagaus juoko jiems dalinantis prisiminimais apie čia darytas vaikiškas išdaigas, linksmus nuotykius, istorijas, pirmų įsimylėjimų peripetijas. Buvo malonu girdėti kaip vaikai dabar savarankiškai ir iniciatyviai palaiko ryšius vieni su kitais, kaip stengiasi pagelbėti ir stiprinti sunkiais gyvenimo laikotarpiais, ar kartu dalyvauti svarbiuose jų gyvenimo įvykiuose. Labai aiškiai vaikai išreiškė savo poziciją į per įvairias informavimo priemones sklindančią nuomonę apie vaikų globos namuose skriaudžiamus ir kankinamus bei badu marinamus vaikus. Jie teigė, kad dažną kartą be gėdos jausmo sakantys užaugę globos namuose, kuriuose juos augino ir auklėjo rūpestingi bei dėmesingi darbuotojai, čia jie patyrę daug gerų emocijų, įgiję gyvenimiškų gebėjimų. Buvę globotiniai maloniai nustebo sukurtomis dabartinėmis vaikų gyvenimo sąlygomis, aprūpinimu. Susitikimo laikas netruko išsekti ir visi išsiskirstėme lydimo šiltų įspūdžių.